Kto się boi psychoanalizy lacanowskiej? Fragment z książki „Lacan au-delà des frontières”