PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie

Moja oferta psychoterapii kierowana jest do każdej potrzebującej jej osoby, niezależnie od tego, co jest w danym momencie głównym objawem jej cierpienia - lęk; depresja; uzależnienie; bezsenność; natrętne myśli; agresywność; objawy z ciała, które nie mają podstaw medycznych; niemożność działania; zahamowania seksualne.

Terapia zmierza do określenia i rozwiązania szczególnej dla danej osoby problematycznej kwestii, jaka kryje się pod tymi uniwersalnymi dla wielu ludzi symptomami. W swojej pracy nie zajmuję się diagnozowaniem według klasyfikacji zaburzeń psychicznych (jak np. ICD), ani dostosowywaniem do norm społecznych, a jedynie tym, co dla danej osoby jawi się jako niechciane i konieczne do zmiany.Narzędziem mojej pracy jest rozmowa, a celem pomoc podmiotowi w uczynieniu swojego życia bardziej satysfakcjonującym.