Tekst wystąpienia na temat kobiecej histerii na X Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Psyche- Ciało- (Nie)Bezpieczeństwo”, 21 maja 2019 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.