PSYCHOANALIZA

Psychoanaliza lacanowska

Moja oferta psychoanalizy bazuje na teorii jej twórcy S. Freuda, w twórczym ujęciu jego francuskiego kontynuatora, J. Lacana. Proponuję ją każdej osobie, która jest gotowa przyjąć, że za tym, co się z nią dzieje stoi nieświadome, które w sposób bezwiedny i mimowolny krzyżuje jej różne życiowe plany. Chodzi o takie sytuacje, w których życie kojarzy się z doświadczeniem samych rozczarowań - bo choć pragnienie wydaje się potencjalnie dostępne, to człowiek nie potrafi znaleźć dla niego właściwego obiektu, a w pogoni za nim spotykają go nieszczęścia, przeżywane przezeń w lęku.

Psychoanaliza daje zainteresowanej nią osobie szansę na inne życie, jeśli tylko odważy się ona skonfrontować z zagadkową satysfakcją, jaka kryje się pod jej cierpieniem.Narzędziem mojej pracy jest rozmowa, a celem pomoc podmiotowi w uczynieniu swojego życia bardziej satysfakcjonującym.