O MNIE


Prowadzę prywatną praktykę od 2007 roku. Oferuję psychoterapię i psychoanalizę dla dorosłych i młodzieży, także w języku francuskim i angielskim.

Do prowadzenia psychoterapii przygotowały mnie studia na Wydziale Psychologii UW (specjalizacja Psychoterapia), ćwiczenia w Akademickim Ośrodku Psychoterapii, liczne treningi interpersonalne, staż w Szpitalu Psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, staż w Ośrodku Leczenia Uzależnień „Goplańska” Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Poza swoim gabinetem prowadziłam także praktykę psychoterapeutyczną w Poradni Zdrowia Psychicznego METØDA.

W prowadzeniu psychoanalizy opieram się na formacji, jaką odbyłam w Polsce do roku 2007 i jaką od tego czasu kontynuuję u nauczycieli Szkoły Psychoanalizy Lacanowskiej EPFCL-Francja.

Ponadto, mam za sobą udział w wielu tzw. Lacanowskich „prezentacjach chorego”, w trzech szpitalach psychiatrycznych w Paryżu: szpitalu Św. Anny (prezentacje prowadzone przez Colette Soler, na oddziale Françoise Gorog), w szpitalu w Levallois (prezentacje prowadzone przez Claude’a Légera i Patricka Barillot) oraz w szpitalu w Antony (prezentacje prowadzone przez Jacquesa Adama i Jean Jacquesa Goroga, na oddziale Agnès Metton). Poza udziałem w konferencjach i seminariach, stale uczestniczę także w wymianie wiedzy w ramach zajęć teoretycznych paryskiego Kolegium Kliniki Psychoanalitycznej (CCP).


Ponadto angażuję się w działalność środowiska psychoanalitycznego będąc:
- inicjatorką powstania i członkinią-założycielką stowarzyszenia Forum Polskie Pola Lacanowskiego (www.fppl.pl),
- członkinią międzynarodowej federacji organizacji lacanowskich IF-EPFCL (champlacanien.net),
- członkinią Szkoły Psychoanalizy Lacanowskiej EPFCL-Francja, z tytułem Analityk Praktyk (champlacanienfrance.net).


Narzędziem mojej pracy jest rozmowa, a celem pomoc podmiotowi w uczynieniu swojego życia bardziej satysfakcjonującym.